Reede, 26. mai 2017

Õpetajate IT kala küsitluse tulemused

Täna analüüsisime küsitluse tulemusi. Jagame siinkohal mõningaid vastuseid.
1. 71% vastanud õpetajatest eelistab töötada sülearvutiga ja 0% tahvelarvutiga.
2. Kui palju suudate, oskate juhendada oma ainealaselt õpilasi arvutiga töötama täna? 53% oskab hästi ja on nõus probleemi korral abi küsima.
3. Millistel klassidel peaks olema arvutiõpetuse tund eraldi tunniplaanis tunnina?  Kõige rohkem (41%) pakkus välja 4. klassis ja kõige vähem (12%) 1. klassis.
4. Kui palju näeksid oma ainega seotud arvutitunnis lapsi, nii et oleks võimalik kõikidega kvaliteetselt tegeleda? Kuni 12 last vastas 71%.
5. Kui palju aega nädalas võtab koolitundide ettevalmistamine, kasutades IT seadmeid?
Kuni 3 tundi nädalas 53%  
6. Palun kirjuta meie kooli IT valdkonna edulugu 3 aasta pärast. (Võimalikult reaalne unistus!)
Näiteks:Ma loodan, et 3 aasta pärast kasutame rohkem igapäevases õppetöös IT vahendeid ja oleme ka ise saanud PÕNEVAID koolitusi, mis meid ennast huvitaks ja paneks ka laste peal katsetama.
Lisaks oleks tore, kui õpetajaid ka kuidagi motiveeritaks.
Või näiteks selline vastus: Sooviks hoopis, et lapsed tegutseks ja suhtleks ilma nutiseadmeteta.
Ja selline vastus: Tahvlitel põhinev liikuv arvutiklass ( soovitavalt 3 klassikomplekti jagu).

Neljapäev, 11. mai 2017

5. mai meeskonna koosolek

Arutasime õpetejate koosolekul kõlamaja jäänud küsimusi. Leppisime kokku järgmise nädala tegevuskava. Esmaspäeval avaneb küsitlus millele saab vastata reedeni. Järgmisel esmaspäeval töökoosoleku vaatame üle küsitlustulemused ja teeme analüüsi. Kolmapäeval 17. mail toimuval õpetajate koosolekul edastame küsitluse tulemused ning tutvustame ja juhendame järgmise küsitluse teemat, milleks on õpetaja isklik digipeegel.

Reede, 5. mai 2017

Kooli IT arendusprojekti Digituul I osa tutvustamine õpetajatele (koosolek 3. mail)

Digitaalses valdkonnas tuleb väga palju informatsiooni. Kui uksed ja aknad on lahti, siis on raske tõmbetuules orienteeruda. Kool peab valima suuna. IT - Kala on Digituule motivatsiooni pakett õpetajatele. SÕna lähtub kooli nimest. Õpetaja tunneb ennast digitaalses maailmas turvaliselt nagu kala vees.Oskab, kasutab, suunab ja on uutele võimalustele avatud.
Koosolekul lepiti kokku õpetajate töörühmade moodustamise ja IT alase küsitluse läbiviimiseks.

Kalamaja Põhikooli edulugu


Kalamaja koolimajas on töötanud kool 101 aastat. Kui sajandivahetusel oli õpilaste arv 200 piiril, siis käesoleval aastal õpib Kalamaja Põhikoolis 482 õpilast. Õpetajaid on 31. Viiendat aastat järjest võtame kooli vastu 3 komplekti 1. klassi õpilasi. Oleme jätkusuutlikud.

Koolitusele tulemise eesmärk ja ootused


Eesmärk on ainekavasse digipädevuste lisamine ja kaasajastamine.
Ootused on saada koolitusel selle teema kohta uusi teadmisi ja ideid kooli IT valdkonna parendamiseks. Kooli IT arendusprojekt ühildada kooli Digipeegliga. Moodustada koolis töörühmad digiõppe parendamiseks.